ม.ค. 19

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2559

ม.ค. 15

จัดตั้งกลุ่มประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ก.ย. 23

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (เลื่อน ณ วันที่ 1 ต.ค. 58)

ก.ย. 23

การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (เลื่อน ณ วันที่ 1 ต.ค. 58)

ก.ย. 15

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ณ วันที่ 1 ต.ค. 2558

 

ก.ย. 15

การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เลื่อน ณ วันที่ 1 เม.ย. 58) ผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet)

ส.ค. 25

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการครบเกษียณ ปี ๒๕๕๘

ส.ค. 25

เรื่อง ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำครบเกษียณ ปี ๒๕๕๘

เม.ย. 27

รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11

มี.ค. 05

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (1 ตุลาคม 2558)

Older posts «